PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Wzór pokwitowania odbioru pieniędzy

POKWITOWANIE

Kwituję odbiór kwoty …………….. (słownie:………………………………………) stanowiącej równowartość diet przyznanych mi w związku z udziałem w zgrupowaniu wyczynowym w ……….. (wpiszcie tylko "Alpach" albo "Dolomitach") w lecie br.

podpis


[23 września 2005, ostatnia modyfikacja: 22 czerwca 2006]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl